Toplam nüfusları 2 milyarın üzerinde olan ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Fransa, Hindistan, İsveç ve Suudi Arabistan’da bir kamuoyu araştırması gerçekleştiren İstanbul Ekonomi Araştırma, söz konusu 8 ülkeden elde ettiği veriler ile dizi ve film sektörünün Türkiye’deki turizm sektörüne sağladığı katkıyı ortaya koydu.

Söz konusu araştırma tüm katılımcıları iki gruba ayırırken; ilk grupta Netflix’te yayınlanan Türk yapımlarını izleyen kişilere , ikinci grupta ise Türk yapımlarını izlemediklerini belirten kişilere yer verildi. Böylece verdikleri cevaplara göre Netflix’teki Türk yapımlarını izleyen ve izlemeyen kişilerin Türkiye’ye olan bakış açıları ölçülmeye çalışıldı.

Netflix’te Türk yapımlarını izleyenlerin yarısı “Türkiye’ye seyahat etmek isterim” diyor

İlk olarak her iki gruptaki katılımcılara da turistik amaçla Türkiye’ye seyahat etmek isteyip istemedikleri soruldu. Türk yapımlarını izleyen grupta “Evet, Türkiye’ye seyahat etmek isterim” diyenlerin oranı yüzde 54 seviyelerine çıkarken; Türk yapımlarını izlemeyen grupta Türkiye’ye gelmek isteyenlerin oranı yüzde 25 seviyesinde kaldı. İlk grupta yer alıp da Türkiye’ye gelmek istediğini belirtme oranı en yüksek olan ülkeler sırasıyla Avustralya, ABD, Suudi Arabistan ve Hindistan oldu.

Araştırma, Netflix’te yayınlanmasının yerli yapımların uluslararası bilinirliğini nasıl etkilediğini de ortaya koyuyor. Zira ilk grupta yer alan katılımcılardan yüzde 47’si, “Netflix’te karşıma çıkmasaydı herhangi bir Türk yapımını izlemezdim” diyerek Netflix’te izlemeden önce yerli yapımlara ilgi duymadığını belirtti. Bu oran; Fransa, İsveç ve Brezilya’da ise yüzde 70 seviyelerine çıktı.