Dünyada küresel bir değişim söz konusu. Fosil kaynaklı yakıtlar artık değer kaybederken yenilenebilir enerji ön plana çıkıyor ve tüm ülkeler, yenilenebilir enerji kaynaklarını en iyi şekilde kullanabilmek için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Şimdiyse bu konuda, ülkemizde de önemli bir adımın atıldığı açıklandı. Görünüşe göre Türkiye, ısınmada hidrojen kullanmaya başlayacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yetkililerinden edinilen bilgilere göre ülkemizdeki doğal gaz dağıtım şirketleri, EPDK desteğiyle bir Ar-Ge çalışması başlattılar. Bu Ar-Ge çalışmaları, yenilenebilir enerji kaynaklarından edinilen hidrojenin doğal gaz ile harmanlanmasını ve bu sayede de hem dışa bağımlılığın azaltılmasını hem de verimliliğin artırılmasının önünü açacak.

EPDK destekli proje “Yenilenebilir Doğal Gaz Üretimi-Power to Gas” olarak isimlendiriliyor. Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği'nin (GAZBİR) Konya'daki teknik merkezi olan GAZMER Test Ölçüm ve Kalibrasyon Merkezi'ne kurulan Ar-Ge merkezinde, doğal gaza belirli oranda hidrojen enjekte edildi ve bunun hem performans hem de çevresel değerlendirmesinin ön çalışması tamamlandı. Çalışmalardan elde edilen sonuçlar hayli heyecan verici görünüyor.

Yapılan ön analiz ve simülasyon sonuçlarına göre doğal gaza yüzde 20 oranında hidrojen entegre edilmesi enerji verimliliğini artırırken, karbon emisyonunu da azaltmış. Bu da bir yandan Türkiye'nin ısınmasına diğer yandan da karbon ayak izinin düşürülmesine imkan tanıyor. Edinilen bilgilere göre söz konusu projenin hayata geçirilebilmesi için gerekli ekipmanların tespiti de yapılmış durumda. 

EPDK yetkililerinden edinilen bilgilere göre proje, önümüzdeki yıl sonuna kadar tamamlanacakmış. Eğer her şey planlandığı gibi olur ve proje hayata geçirilebilirse Türkiye, doğal gaz şebekesinin yüzde 6'sına yenilenebilir enerjiden elde edilmiş hidrojen enjekte edecek. Bu sayede tüketiciler, olağan yaşamlarına devam ederken daha fazla hidrojenle ısınma imkanı yakalamış olacaklar.