1. Taraflar

Satıcı: Mehmet Necmi Özdemir – Zeynart Web Bilişim Adres: Maltepe Mh. 21078 Sk. No:6/A Karesi Balıkesir Telefon: 0850 305 0 533 E-posta: info@zeynart.com

Alıcı: Adı/Soyadı: [Alıcı Adı] Adres: [Alıcı Adresi] Telefon: [Alıcı Telefon Numarası] E-posta: [Alıcı E-posta Adresi]

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi, Alıcı’nın, Mehmet Necmi Özdemir – Zeynart Web Bilişim’e ait https://www.zeynart.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

3. Sözleşmenin Kapsamı

Alıcı, sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ilgili tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4. Hizmetin Teslimi ve İfa Süresi

Hizmet, Alıcı tarafından belirtilen iletişim bilgilerinin doğruluğu kontrol edildikten sonra, işbu sözleşme koşulları çerçevesinde, Alıcı’ya teslim edilecektir. Hizmetin ifası, ödeme yapıldıktan sonra 2 iş günü içinde başlatılır ve en geç 30 iş günü içinde tamamlanır.

5. Hizmet Bedeli ve Ödeme

Hizmet bedeli, sipariş sırasında belirtilen fiyattır. Tüm fiyatlar KDV hariçtir. Ödeme, kredi kartı, banka havalesi veya EFT ile yapılabilir.

6. Cayma Hakkı

Alıcı, hizmetin ifasına başlandığı tarihten itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin bu sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Mehmet Necmi Özdemir – Zeynart Web Bilişim’e yazılı olarak bildirimde bulunulması gerekmektedir.

7. Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Durumlar

Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlerde, cayma hakkı kullanılamaz.

8. Gizlilik

Alıcı’nın kişisel verileri, Mehmet Necmi Özdemir – Zeynart Web Bilişim Gizlilik Politikası kapsamında korunacaktır. Kişisel veriler, hizmetin ifası amacıyla kullanılacak olup, üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

9. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

10. Yürürlük

Alıcı, işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul ettiğini ve elektronik ortamda onayladığını beyan eder. Sözleşme, Alıcı tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Satıcı: Mehmet Necmi Özdemir – Zeynart Web Bilişim

Alıcı: [Alıcı Adı]