Pandemi döneminde değişen alışkanlıklardan biri de insanların iş yapma şekli olmuştu. Bu dönemde pek çok kişi evlerinde ürettiği ürünleri internetten satışa sunmaya başlamıştı. Ayrıca pek çok vatandaşımızın da hali hazırda ana geçim kaynağı evde üretip internet ortamında satışını gerçekleştirdikleri ürünler idi. 

Dün TBMM’ye sunulan İşsizsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi içerisinde yer alan bir madde bu kişilerin yüzünü güldürecek. Teklif içerisinde yer alan 10. maddeye göre evde ürettiği şeyleri internet üzerinden satan kişiler, 220 bin TL’ye kadar vergi muafiyetine kavuşacak.

Evden satışa gelir vergisi yok

Kanunda bahsi geçen kişiler, 220 bin TL’ye kadar gelir vergisi ödemeyecek. Bu rakamı aşmaları durumunda ise %4’lük bir gelir vergisi ödemeleri gerekecek. Kanun yalnızca kendi üretim yapanları kapsayacak, aracılar ve al sat yapanlar vergi muafiyetinden hariç tutulacak.

Mal ihracatından elde edilen kazançların %50’lik kısmı da gelir vergisi beyannamesinde bildirilerek gelirlerden düşülebilecek. Bu indirimden yararlanmak isteyen işletmelerin istihdam durumlarına da bakılacak. 

Paketin odak noktasında ise Covid-19 döneminde istihdam sorunlarına çözüm üretmeyi ve işletmelere vergi muafiyeti sağlayarak istihdamı arttırmayı amaçlıyor. Kanun teklifi kapsamında %20’den fazlası halka arz edilecek işletmelere 5 yıl boyunca kurumlar vergisinden 2 puan indirim yapılabilecek. Cumhurbaşkanı bu vergiyi 5 puan indirme yetkisine sahip olacak.

Varlık barışından faydalanma şansı

Esnaf Ahilik Sandığı 2021 yılından itibaren uygulanmaya başlanacaktı. Yeni düzenleme ile bu kesintinin de 2024 yılına kadar ertelendiği açıklandı. Ek olarak, yurt dışındaki altınını, parasını ve döviz gibi yatırımlarını yurtiçine getirenler varlık barışı kapsamına alınacak ve vergi incelemesine girmeyecek. 

Menkul kıymet ve hisse senedi gibi sermaye piyasası araçları da bu kapsamda ülkemize getirilebilecek. Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, sahip oldukları ancak Türkiye’deki işletmelerinin kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve sermaye araçlarını kanuni defterlere kaydedebilecek.