DAMLA MAKİNA ÜRETİM SATIŞ VE SERVİS ENTEGRASYONU

 • Üretimden satışa kadar adım adım raporlama sistemi,

 • Görüşmelerin detay bilgiler ile takvime işlenmesi,
 • Görüşmenin olumlu olması halinde teklife dönüşmesi,
 • Dönüşen teklifin tüm detaylarının sistem içerisinden mail olarak gönderilebilmesi,
 • Teklifin mail olarak iletilip iletilmediği bilgisinin sistemde tutulması,
 • Müşteri detay kayıtlarının eklenmesi,
 • Müşteri ile iletişime geçilmesine destek olan aracıların kayıtları,
 • Aracıların kazanç durumu raporlaması,
 • Sipariş kayıtlarının anlık olarak müşteride oluşturulması,
 • Oluşturulan siparişlerin sonrasında onaylı ya da onaysız şekilde kaydedilmesi,
 • Mevcut sipariş içerisinde servis kayıt formu giriş ekranı,
 • Sipariş ekranında, varsa daha önce verilen tekliflerin görüntülenmesi,
 • Oluşturulan siparişlerin içine imal edilen makinelerin pdf detay dosyalarının eklenmesi.