TURKCELL KURUMSAL ÇÖZÜM MERKEZİ SAHA SATIŞ ENTEGRASYONU

  • Ayrıntılı saha ziyaret girişleri ve arka planda raporlanması,
  • Müşteri tekliflerinin online olarak hazırlanıp aynı anda müşteriye pdf olarak iletilmesi, bütçe onay durumuna göre yöneticilere onay sunulması,
  • Müşteri verilerinin girişi ve raporlanması
  • Yapılan satışların ziyaret girişleri üzerinden eklenerek Scoreboard tablosuna otomatik eklenmesi ve operasyon tarafına gelen evraklar ile eşleştirilip onaylanması,
  • Saha çalışanlarına anlık olarak anket ve sınav yapılması ve raporlanması,
  • Kampanya duyurularının anlık iletilmesi,
  • Eğitim portali,
  • Masraf, avans ve izin taleplerinin online olarak girilmesi ve gerekli yönetici onayına gönderilip raporlanması,
  • Grade puanlama sistemi, tüm çalışan verilerinin belirli kriterlere göre hesaplanarak bir puana çevrilmesi, akabinde alınan puan neticesinde maaş zammı ve terfilerde rol oynaması.