Dünya Bankası, yayınladığı raporlarla ülkelerin ekonomi durumları hakkındaki öngörülerini paylaşıyor. Belirli aylarda yayınladığı raporlarda, gayrisafi yurt içi hasıla değerleri hakkındaki büyüme ve küçülme değerlerini açıklayan heyet, Türkiye hakkındaki haziran ayı görüşlerini duyurdu. 

Dünya Bankası, ocak ayında paylaştığı Küresel Ekonomik Görünümler adındaki raporunda, Türkiye ekonomisinin 2020 yılında %3,0 büyümesini beklediğini açıklamıştı. Nisan ayında, büyüme oranı hakkındaki fikirlerini değiştiren heyet, hesaplanan büyüme oranını %0,5’e çekti. Bugün yayınlanan rapordaysa güncel olarak Türkiye ekonomisinin %3,8 daralma yaşayacağı öngörüldü. 

Dünya Bankası’na göre Türkiye ekonomisi daralacak:

Önceki rapor, 2021 yılı için ülkemizin gayrisafi yurt içi hasıla değerinin %4,0 artacak olduğunu söylüyordu ancak bugün yayınlanan yeni raporda bu değer %5,0’a çıkarıldı. Yeni rapordan anlaşıldığı üzere bu yıl ekonominin durumu iç açıcı gözükmese de önümüzdeki sene pozitif yönde bir artış görülebilir. 

Küresel olarak yorumlarını da paylaşan Dünya Bankası, yeni raporunda 2020 büyüme oranını önceki raporuna göre düşürdü. Yeni daralma yüzdesinin 5,2 olduğunu açıklayan heyet, 2021 yılı için bize güzel haberler verdi. 2020 gibi daralma yaşanmayacağı 2021 yılında, büyüme oranı %2,6’dan %4,2’ye çıkacak gibi görünüyor.  

ABD ekonomisi hakkında haziran ayı görüşlerini paylaşan Dünya Bankası, önceki raporunda paylaştığı %1,0’lık büyüme oranını tekrar revize etti ve %6,1 olarak paylaştı. 2021 yılı içinse tıpkı ülkemizde olduğu gibi ABD’de de bir büyüme bekleniyor. Raporda heyet, 2021 için büyüme yüzdesini 1,7’den 4,0’a yükseltti. Euro Bölgesi için 2020 tahmini %1,0 büyüme yönündeydi fakat bu değer de %9,1 daralma yönünde değiştirildi. 

Gelişmiş ekonomiler içinse 2020’de %7,0 daralma yaşayacağını söyleyen Dünya Bankası, kalkınmakta olan ekonomilerin bu sene %2,5 daralacağını ama 2021 yılında %4,6’lık bir yüzdeyle büyüyebileceğini ekledi.