Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği’nin görev ve yetkileri ile çalışma esaslarını belirleyen ana statü, Resmi Gazete'nin 28 Haziran 2020 tarihli sayısında yayımlandı. Buna göre ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları, birliğin faaliyete geçtiği tarihi izleyen bir ay içinde birliğe üye olacaklar. 

Merkezi İstanbul’da olan birlik, üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, dayanışma içinde çalışmalarını, iktisadi menfaatlerinin korunmasını ve mesleki konularda gelişimlerini sağlamak, haksız rekabeti önlemek ve ödeme alanının genişlemesine katkı sunmak amacıyla hayata geçirildi.

Mesleğin gelişmesini sağlamak amacıyla eğitim tanıtım ve araştırma faaliyetlerinde bulunacak olan Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği, üyelerin mesleğin gerektirdiği disiplin ve birlik içinde ihtiyaçlarına uygun olarak çalışmasını sağlayacak. Birlik, üyeler arasında haksız rekabete önlemek amacıyla gerekli her türlü tedbiri alacak ve uygulayacak yüzlerin ilan ve reklamların da uyacaklar esas ve şartları tespit edecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Türkiye'de faaliyet gösterecek ödeme ve elektronik para kuruluşları, faaliyet izni aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği’ne üye olmak için başvuru yapmakla yükümlü olacaklar. 

Görev süresi iki yıl olarak belirlenen yönetim kurulu, genel kurul tarafından seçilecek 13 asil ve 3 yedek üyeden oluşacak. Görev süresi dolan üyeler tekrar aday olabilecek. Birlik, disiplin cezası olarak uyarı ve kınama dışında 1.000 ila 10.000 TL arasında değişen para cezaları verebilecek. Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği’nin ilk genel kurul toplantısının iki ay içinde düzenlenmesi bekleniyor. 

Konuyla ilgili Webrazzi'ye açıklamalarda bulunan Ödeal CEO'su Fevzi Güngör, “Sektörün önünü açacak bir karar bu. Öncelikle sektördeki tüm kuruluşların bir zeminde buluşması çok önemli. TCMB'nin genel yaklaşımı sektörel düzenlemeleri sektör ile birlikte yapacak olmasından dolayı da bir mihenk taşı sektör için. Son olarak sektörün kendi kendini düzenlemesi için kanuni dayanağı olan bir mecra olması da gerekliydi. Bu boşluğu doldurması da çok yerinde.” ifadelerini kullandı.

“9 yıl önce hayalini kurduğumuz ve üzerinde çalışmaya başladığımız her şey bu yıl hayatımıza giriyor. 6493 sayılı kanunun, birkaç yıldır özellikle açık bankacılık ve PSD2 anlamında ciddi çalışmalar yürüten TCMB'na devrini müteakip Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği’nin de ayağa kaldırılması beraberinde köklü değişiklikler getirecek. Öncelikle aracıların tek tek ortadan kalktığı bir dünyada mevcut regülasyonların yetersizliği yüzünden sadece aracı, komisyoncu gibi davranabilen ödeme kuruluşlarından öte bir şey inşa edemedik. Geriye dönüp baktığımda bu anlamda kaçırdığımız birçok fırsat olduğunu görüyor olsam da tüm bu fırsatlar artık bizleri ve bizlerin dokunduğu herkesi bekliyor.” şeklinde konuşan Mobilexpress CEO'su ve ÖDED kurucu üyelerinden Emre Güzer ise sözlerine şu şekilde devam etti:

“Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği’nin hali hazırda faaliyet gösteren Finansal Kurumlar Birliği’nin altına alınmaması bu konuda bizlere olan güvenin de temsili. Bankacılık dışı finansal teknoloji girişimlerinin önü hiç olmadığı kadar açık artık. Konuyla ilgili emeği geçen herkese teşekkür ederim.”