Rekabet Kurulu, e-ticaret sitelerinin fiyatlama, platform hizmetleri ve tedarik davranış yoluyla dışlayıcı ve/veya sömürücü uygulamalarda bulunma durumları gerekçesiyle, bu sitelere 11.06.2020 tarih, 20-28/353-M sayılı kararı ile sektör incelemesi başlatma kararı aldığını duyurdu. Kamuoyunun bilgilendirmesi için bir duyuru hazırlayan Rekabet Kurulu, e-pazaryerlerinin elinde bulunan platformların ekonomik işleyiş ve etkileri nedeniyle geleneksel piyasadan ayrışan, kullandıkları iş modelleri ve iş pazarları nedeniyle de yeni ekonominin rekabetçi düzenini engelleyen öncü piyasa aktörleri olduğuna dikkat çekti.

Rekabet Kurulu’nun yaptığı tam açıklama şöyle:

Rekabet hukuku perspektifinden bakıldığında, veri sahipliği ve ağ etkilerine bağlı pazar güçlerinin, pazarda hem platform sahibi hem satıcı olarak yer almalarına dayanan eşanlı rollerinin de etkisiyle kötüye kullanma endişelerini de beslediği görülmektedir. Bu bağlamda, e-pazaryerlerinin fiyatlama, platform hizmetleri ve tedarik davranışları yoluyla dışlayıcı ve/ya sömürücü uygulamalarda bulunabilecekleri tüm dünyada gerek rekabet hukuku incelemelerinde gerekse literatürde artan sıklıkla gündeme gelmektedir. Rekabet Kurulu önüne gelen dosyalarda da; sektörün farklı rekabet dinamiklerine sahip olduğu ve bu yönüyle geleneksel yasal çerçevenin öngördüğünden farklı ve karmaşık bir yapı ve işleyiş içerdiği tespiti göze çarpmaktadır.

Yukarıda yer verilen çerçeve dâhilinde, e-pazaryerlerinin yol açtığı (muhtemel) rekabetçi ve rekabet karşıtı etkilerinin anlaşılması ve bunlara dayanan etkin politikaların kurgulanması, yeni ekonominin sağlıklı bir rekabetçi düzene sahip olmasında önemli bir adım teşkil etmektedir. E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Rekabet Kurulu tarafından bu adıma öncülük etmek amacıyla başlatılmıştır.

Azami katılım ve veri derinliğinin sağlanması bakımından E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesinde, e-pazaryerlerinin yanı sıra bu platformlar üzerinden alışveriş yapan tüketiciler ve satış yapan tedarikçiler ile bunları temsil eden teşebbüs birliklerinin bilgilerine başvurulması hedeflenmektedir. Bu verilerle sektörün rekabetçilik odağında kapsamlı bir fotoğrafının ortaya konulması ve bu fotoğraf temelinde etkin ve rekabetçi işleyişi teminen rekabet hukuku ve düzenleme ayaklarında atılması gereken adımların belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Rekabet Kurulu şu anda piyasada çok fazla büyüyen ve tekel olma yolunda ilerleyen e-ticaret platformlarını inceleyecek. Çıkacak sonuçlara göre bu şirketlere para cezası gibi yaptırımların uygulanacağı düşünülüyor.