Oyun dünyasına sonradan dâhil olan mikro ödemeler, bugün birçok oyuncu tarafından eleştirilen bir noktaya gelmiş durumda. Ancak bu yöntem sayesinde yayıncıların ve şirketlerin elde ettiği gelirler dudak uçuklatıcı seviyede.

Bugün, Sony'nin Nisan 2020 ile Haziran 2020 dönemi arasını kapsayan son finansal raporu yayınlandı. Yayınlanan raporda konsol donanımı, paket yazılım, dijital yazılım, ek içerik, abonelikler ve diğer gelir kalemlerinin oranları belli oldu

Mikro ödemelerin payı %41

(Sony'nin 2020 mali yılı 1. çeyreğinde (1 Nisan – 30 Haziran) Oyun ve Ağ Servisleri net gelirinin segmentlere göre dağılımı)

Sony, 1 Nisan 2020 – 30 Haziran 2020 tarihleri arasında gelirlerinin %41'ini DLC, mikro ödeme ve diğer oyun içi satın almalardan elde etti. Şirketin buradan toplam geliri ise tam 2,29 milyar dolar.

Şirketin diğer gelir kalemlerine baktığımızda konsol tarafında 520 milyon dolarlık gelir elde ettiği görülüyor ki bu gelir, toplam gelirinin %9'luk kısmını oluşturuyor. Şirket için bir diğer düşük gelir kalemini de %6'lık pay ve 350 milyon dolarlık gelir ile paket yazılımlar oluşturuyor. PlayStation Store'da ise satışlar yükselmeye devam ediyor. Dijital yazılım, şirketin en büyük ikinci gelir kalemi noktasında. Gelirin %24'ünü oluşturan dijital yazılım kalemi, 1,37 milyar dolarlık gelir getirdi.

Şirketin en büyük gelir kalemini ise ek içerikler olarak adlandırılan kısım getirdi. DLC, mikro ödemeler ve oyun içi satın alımlarının yer aldığı bu kalem, gelirlerin %41'ini oluşturdu. Bu kadar büyük bir gelir kaleminin yakın zamanda oyun dünyasından çıkıp gideceğiniz düşünmek fazla iyimserlik olur.