Daha önce 21 Temmuz’dan itibaren Oruç Reis araştırma gemisinin Rodos ile Meis adaları arasında yeni bir sismik araştırma faaliyetinde bulunacağı yönünde bir NAVTEX ilan eden Türkiye, yine Oruç Reis için bir NAVTEX daha ilan etti.

Bizzat Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından Twitter üzerinden duyurulan NAVTEX, 23 Ağustos’a kadar geçerli olacak. Oruç Reis araştırma gemisinin, bu tarihe kadar görev bölgesinde sismik araştırmalarına devam etmesi planlanıyor.

Oruç Reis araştırma gemisi Antalya’dan demir aldı

Bakan Fatih Dönmez, konuyla ilgili olarak paylaştığı tweette, “MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz’deki yeni görevi için Antalya’dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştı.” ifadelerini kullandı.

İnşasına 2012 yılında başlanan ve 2017’de de test ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirilen Oruç Reis araştırma gemisi, 2B/3B derin sismik, gravite, manyetik gibi jeofizik ve deniz tabanı görüntüleme/haritalama sistemlerine, uzaktan kumandalı sualtı aracına, su kolonu ve deniz tabanından jeolojik örnekleme ekipmanlarına ve son olarak jeoloji, jeofizik, hidrografi, oşinografi ve biyoloji araştırma laboratuvarlarına sahip.

NAVTEX nedir?

Uluslararası Denizcilik Organizasyonu (IMO) ve Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi'nin (GMDSS) bir parçası olan NAVTEX yada uzun adıyla Navigational Telex, uluslararası orta frekansta tek yönlü yayın yapan kıyı istasyonundan gemilere olası tehlike, emniyet ve hava raporları bildiren bir haberleşme sistemidir.

NAVTEX ile gerçekleştirilen duyuru ve uyarılar sivil veya askeri farketmeksizin tüm gemi ve tekneler için bağlayıcı nitelik taşırken yayınlar 4 saatte bir ücretsiz olarak gerçekleştirilir ve alıcılar, kıyıdan 740 kilometre uzaklıkta istasyondan otomatik olarak veri alır.